Zavolejte nám (Po 9-17, Út 8-16, St 10-18, Čt-Pá 7-15)

Litter Robot III - výměna DFI senzorů

Kočky jsou skvělými společníky, ale čištění jejich kočičího záchodu může být nepříjemnou povinností. Naštěstí existují inovativní zařízení, jako je kočičí záchod Litter Robot III, které usnadňují udržování čistoty a čerstvosti. Toto zařízení používá Open Air DFI Hardware (dual field infra-red), pro správný čistící cyklus. Pokud vám bliká modré modré světlo, je nutné provést výměnu. Níže vám ukážeme, jak na to.

Jak postupovat: 

 • Odpojte záchod ze zásuvky
 • Sejměte kryt, globus a odpadní přihrádku
 • Plastová součást, která zakrývá ovládací panel na základně, se nazývá rámeček. Odšroubujte 5 šroubů a sejměte rámeček
 • Pomocí jehlových kleští zvedněte rámeček z místa
 • Oddělte rámeček od ovládacího panelu zatlačením na tlačítka a zvednutím nahoru. Odložte rámeček a šrouby stranou
 • Otočte klávesnici/obvodovou desku a odpojte 4kolíkový konektor (který drží červený, žlutý, černý a modrý vodič DFI). Deska plošných spojů a klávesnice mohou být na svém místě přidrženy kouskem pásky (montážní pomůcka). Pokud je přítomna, jednoduše ji odstraňte; pro opětovnou montáž není nutná
 • Uvolněte vodiče DFI odlepením pásky, která drží vodiče v kanálu a mimo dosah motoru. Tuto pásku podle potřeby znovu použijte nebo vyměňte.
 • Zvedněte motor, abyste uvolnili vodiče DFI zespodu.
 • Pomocí kleští s jehlou vytáhněte černou zarážku drátu ze základny a zaveďte dráty DFI do otvoru
 • Aby motor, vodiče a deska plošných spojů zůstaly během dalších kroků na svém místě, nasaďte rámeček. Desku s plošnými spoji držte ve svislé poloze a nasaďte na ni rámeček tak, aby tlačítka procházela ovládacím panelem. Spusťte jej na místo na základně a utáhněte všechny šrouby

 

Odstranění staré desky DFI:

 • Opatrně základnu otočte a vyšroubujte 9 šroubů, které spojují obě poloviny základny
 • Zvedněte horní polovinu základny od spodní části a nastavte ji doprava (nezapomeňte: stále jsou připojeny dráty)
 • Vyhledejte desky DFI na obou stranách otvoru. Na pravé straně protáhněte otvorem vodiče DFI, pokud již nejsou protaženy.
 • Vlevo najděte dva černé vodiče a pomocí jehlových kleští oddělte konektory od svorek.
 • Na každé straně odstraňte 2 šrouby, které připevňují desky DFI k základně.

 

Instalace nové desky DFI

 • Na předním okraji otvoru uvolněte šedý páskový kabel zpod háčku
 • Zvedněte držáky desky DFI ze základny.
 • Vezměte novou desku DFI a nastavte ji tak, aby černé vodiče byly vlevo nahoře a vodiče DFI vpravo nahoře. Při nasazování držáků na základnu se ujistěte, že šedý páskový kabel není zkroucený a nepřekáží šroubům
 • Vyměňte 4 šrouby, kterými jsou oba držáky připevněny k základně
 • Šedý páskový kabel zasuňte pod příchytku (a přes vodiče, které tam již jsou)
 • Zasuňte konektory s kolíky na černých vodičích na kovové svorky (v libovolném pořadí a orientaci). Abyste snížili namáhání součástky, je nejlepší položit prst naproti konektoru, když na něj tlačíte. Dbejte na to, aby kovová svorka byla zasunuta do kovového konektoru a nebyla omylem zasunuta do jeho červeného pouzdra.
 • Vpravo prostrčte otvorem dráty DFI, abyste k nim měli později přístup
 • Vyměňte druhou polovinu základny a dbejte na to, aby horní a dolní polovina šroubových otvorů lícovaly

PŘED utažením šroubů opatrně otočte podstavec a prohlédněte si přední část, kde se nachází odpadní zásuvka. Ujistěte se, že dráty vlevo jsou vlevo od šroubové hlavice, aby nepřekážely odpadní zásuvce. Možná budete muset základnu zvednout od sebe, abyste mohli dráty přemístit.

 • Jakmile je vše správně usazeno, utáhněte 9 šroubů. Dávejte pozor, abyste je neutáhli příliš

 • Otočte základnu pravou stranou nahoru a odšroubujte rámeček. Zvedněte jej, stisknutím tlačítek jej uvolněte a odložte stranou.

 • Najděte dráty DFI, které jste prostrčili otvorem.

 • Znovu připojte 4kolíkový konektor k základní desce v levém dolním rohu. Konektor je opatřen klíčem (je nahoře a dole), takže zapadá pouze jedním směrem; pokud cítíte odpor, otočte jej a zkuste to znovu.

 • Přes dráty připevněte pásku, aby zůstaly v kanálu a nepřekážely motoru a převodovce

 • Vraťte zástrčku držáku drátu tak, že ji zatlačíte, dokud nezapadne.

 • Opatrně zvedněte motor, abyste usadili vodiče DFI do kanálu pod ním, a pokračujte v umísťování vodičů do kanálu před motorem.

 • Znovu namontujte rámeček na desku plošných spojů a klávesnici. Držte desku plošných spojů ve svislé poloze a nasaďte na ni rámeček tak, aby tlačítka procházela ovládacím panelem. Dbejte na to, aby byla klávesnice obepnutá kolem okrajů desky plošných spojů. Ujistěte se, že okraje rámečku jsou v jedné rovině se základnou. Po nasazení se podívejte do otvoru, kde vyčnívá černé ozubené kolo, a ujistěte se, že nejsou vidět žádné kabely. Pokud jsou vodiče vidět, sejměte rámeček, zastrčte je do kanálku pro vodiče a zajistěte je kouskem pásky.

 • Připevněte rámeček utažením 5 šroubů. Šrouby příliš neutahujte.

 • Znovu sestavte globus, kryt a odpadní přihrádku. Zapojte přístroj, zapněte jej a nechte dokončit počáteční cyklus čištění. Glóbus by se měl vrátit do polohy Home (Domů) s rozsvícenou modrou kontrolkou připravenosti. Pokud jednotka neprovádí cyklus nebo neprobíhá správně, zkontrolujte instalaci.

 


Související produkty

Litter-Robot 3 Open Air DFI Hardware

Skladem, ve středu 22. 5. u vás
3 890 Kč

Porovnat