Zavolejte nám (Po 9-17, Út 8-16, St 10-18, Čt-Pá 7-15)

Instalace elektronického ohradníku pro psy

Návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy od elektro-obojky.cz.

Instalace vysílače elektronického ohradníku pro psy:

* Vysílač musí být umístěn v místě bezpečně chráněném proti vodě a vlhkosti. Snáší změny teploty (v rozmezí dle technických podmínek), ale vniknutím vody by byl zničen.
* Upevněte vysílač na vnitřní zeď blízko elektrické zásuvky (220 V).
* Připojte vysílač k napájecímu adaptéru zasunutím kablíku adaptéru do vysílače a zasunutím adaptéru do síťové zásuvky.

Instalace anténního drátu elektronického ohradníku:

Aby systém fungoval, musí být drát připojen k vysílači a tvořit nepřerušenou smyčku drátu o průřezu 1–2,5 mm2 v závislosti na délce smyčky. Od vysílače rozviňte drát kolem Vašeho pozemku. Pro vyvedení drátu z garáže, domu nebo jiného krytého místa, kde je umístěn vysílač jej protáhněte skrz okno, dveře nebo jiným vhodným způsobem. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (max. 5 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (v tomto případě maximálně do výšky 30 cm nad zemí). Drát nesmí být napnutý, neboť by se mohl změnou délky v důsledku teplotních změn poškodit.
Pokud potřebujete více než 100 m anténního drátu, musíte k němu připojit další drát potřebné délky pomocí zářezových konektorů, nebo jiným vhodným a spolehlivým způsobem. Místo spoje (ani žádný jiný úsek drátu) však nesmí zůstat odizolován. Při použití námi dodaných zářezových konektorů není třeba drát na konci zbavovat izolace. Jestli chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na Vašem pozemku, kterým musíte vést drát (například mezi vysílačem umístěným v garáži a drátem vedeným po obvodu Vašeho pozemku) naviňte odchozí drát kolem příchozího: zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln.
V rozích netvarujte drát do pravého úhlu, ale vytvořte dle možnosti raději širší oblouk. Když máte vytvořenou smyčku a jste s druhým koncem zpátky u vysílače, odizolujte oba konce drátu a připevněte je do konektoru vysílače dvěma šroubky. Zasuňte konektor do příslušného místa vysílače (konektor je vytvarovaný a lze zasunout pouze jedním způsobem).

Vymezující terčíky pro elektronický ohradník:

Vymezující terčíky umožňují, aby pes viděl zónu, ve které se může volně pohybovat, a hranice, které nesmí překročit (pokud je drát veden místem, kde není hranice vymezena přirozeným způsobem, například živým plotem). Doporučujeme, aby byly značky umístěny na vnitřním okraji zvukové výstražné zóny, v dostatečné blízkosti od sebe. Až se pes dobře seznámí se svou hranicí, je možno značky odstranit.

Zapnutí a vypnutí elektronického ohradníku:

Vysílač elektronického ohradníku:

Zapojte konektor adaptéru do zdířky na spodní straně jednotky vysílače a zapojte do zásuvky. Vysílač zapnete vypínačem na spodní straně jednotky do polohy „ON“. Rozsvítí se zelená indikační kontrolka na předním panelu a v případě, že nemáte připojen anténní drát rozbliká se červená kontrolka (Loop error) a vysílač začne vydávat zvukový přerušovaný signál. Po připojení anténního drátu kontrolka zůstane trvale svítit a vysílač přestane vydávat zvukový signál.

Přijímač elektronického ohradníku (obojek):

Vložení (výměna) baterie: Křížovým šroubováčkem odšroubujte 4 šroubky víčka krytu přijímače. Vložte 3V baterii typu CR2 přičemž dbejte na správnou polaritou, vyznačenou znaménkem „+“ na plošném spoji, vedle bateriového prostoru. Ozve se pípnutí indikující, že je obojek aktivní.
Ujistěte se, že je těsnění na správném místě, tj. v drážce na víčku. Aby se zachovala vodotěsnost, doporučujeme toto těsnění alespoň jednou za rok vyměnit, nebo pro prodloužení jeho životnosti občas potřít silikonovou vazelínou. Vraťte víčko krytu přijímače a pomocí křížového šroubováčku dotáhněte mírnou silou 4 šroubky.
Když vyměníte baterii, obojek si pamatuje mód, který jste měli navolený předtím.

Vypnutí elektronického ohradníku:

Pokud není přijímací obojek dlouhou dobu používán, měla by se z něj baterie vyjmout. Jestli chcete odvést psa ven z ohrazeného pozemku, sejměte mu přijímací obojek. Můžete také vypnout vysílač vypínačem do polohy „OFF“.

Nastavení šířky zón (výstražné a korekční zóny):

Pomocí vysílače můžete zvětšit nebo zmenšit šířku výstražné a korekční zóny, v závislosti na podmínkách Vašeho pozemku a na tom, jak je položen anténní drát.